Ochrana osobných údajov

  • Osobné údaje sú u nás v bezpečí

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.masazezthajska.sk, spoločnosť Thai Health s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  • Chránime vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením správy.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a Thai Health s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Kontaktná adresa:

  • Thai Health s.r.o.
  • Hviezdoslavova 231/17
  • 96001 Zvolen
  • Emailová adresa: thajskamasazinfo@gmail.com

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov (odstránenie adresy z databázy) pošlite žiadosť na email thajskamasazinfo@gmail.com  a váš email bude vyradený z databázy

  • Možnosti odstránenia osobných údajov

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese thajskamasazinfo@gmail.com  s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné údaje.